CAS 24 MAN M2Z

CAS 24 MAN M2Z

CAS 24/4000/250 M2Z MAN 14.285 LA-LF 4×4

Registrační značka – 2B9 7695
Volací znak – PBM 711

Cisternová automobilová stříkačka ( CAS )  má čtyřdveřovou kabinu určenou pro posádku 1+5 a je vybavena čerpacím zařízením BPS. Zařízení umožňuje provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou z vlastního nebo cizího zdroje při použití nízkého i vysokého tlaku vody. V zadní části nástavby je umístěno zařízení rychlého zásahu s proudnicí a vysokotlakou hadicí o délce 60 metrů. Za kabinou vozidla je umístěn pneumatický výsuvný stožár se světlomety o výkonu 2 x 500W, které napájí přenosná elektrocentrála umístěná v nástavbě vozidla. Dále je nástavba vybavena přetlakovým ventilátorem, plovoucím čerpadlem, motorovou pilou, vodou poháněným turbínovým čerpadlem AWG a dalším vybavením podle vyhlášky MV č. 35 / 2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky.
Automobil má čtyřzábleskovou rampu MAXIM, v přední části záblesková světla 2RA-S-B a v zadní části zábleskový maják 270.00. Dále je vybaven navigační alejí od firmy CODE 3. Akustika je čtyřtónová s hornem a mikrofonem.

Technické údaje

CAS 24 MAN