Pro veřejnost

Tísňová linka – jak správě volat

Tísňová linka – jak správě volat

Nejdůležitější součást krizového řízení u nás je integrovaný záchranný systém (IZS) zákon č. 239 z roku 2000. Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) Jednotky požární ochrany (JPO) Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Policie České republiky (PČR) 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání 150 – HASIČI Pomoc při záchraně osob, zvířat a majetku v důsledku […]

Varovné signály

Varovné signály

Všeobecná výstraha Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná. Všeobecná výstraha je jediným […]

Průjezd vozidel IZS kolonou

Průjezd vozidel IZS kolonou

Zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, stanoví povinnosti pro řidiče, jak mají v koloně uvolnit průjezd vozidlům s právem přednosti. Řidiči jsou povinni již při zastavení v koloně na dálnici a rychlostní silnici uvolnit pruh široký tři metry, a to takto: V případě kolony na dvouproudé silnici se auta řadí ke kraji vozovky na […]

12