Sběr šrotu 2017

V sobotu 25.3.2012 jsme jako každý rok provedli sběr železného šrotu. Kromě toho jsme se zapojili do akce Recyklujte s hasiči, jejímž účelem je za pomoci sborů dobrovolných hasičů provádět sběr starých elektrospotřebičů v obci (tzv. zpětný odběr elektrozařízení). Odkaz na stránky tohoto projektu: www.recyklujteshasici.cz

Sběr proběhl úspěšně, je ale vidět, že každý rok je železa méně a méně. Ve sběru elektrospotřebičů chceme nadále pokračovat a máte-li doma nějaký starý spotřebič (ledničky, pračky, monitory, sporáky, televize apod.), můžete tyto spotřebiče kdykoliv, nejlépe však po domluvě s některým ze členů SDH, přinést na hasičskou zbrojnici.

Zároveň děkujeme všem zúčastněným členům SDH a také našim mladým hasičům, kteří nám pomáhali, za dobře odvedenou práci.