Valná hromada – pozvánka

Tímto Vás zveme na slavnostní Valnou hromadu, která se uskuteční 11.12.2021 od 18 hod. v sále hasičské zbrojnice.

Prosíme o dodržování veškerých platných vládních opatření !

Valná hromada SDH se dle stanov SH ČMS bere jako zasedání orgánu právnické osoby.
a) akce do 20 osob: může se konat bez omezení
• nesmí se účastnit nikdo, kdo vykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19
• ve vnitřních prostorách musí mít všichni účastníci ochranu dýchacích cest
b) akce nad 20 osob:
• nesmí se účastnit nikdo, kdo vykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19
• všichni účastníci musí splňovat minimálně jednu z těchto podmínek:
1. dokončené očkování (minimálně 14 dní od poslední dávky)
2. prodělání onemocnění Covid, od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní
3. platný negativní PCR test, platnost testu je 72 hodin
• ve vnitřních prostorách musí mít všichni účastníci ochranu dýchacích cest
• organizátor je povinen kontrolovat splnění výše uvedených podmínek