Vypalování porostů

I když zima ještě úplně neskončila, téměř jarní počasí láká k „úklidu“ zahrady a s tím i spojené nešvary, které zaměstnávají hasiče: vypalování trávy a spalování odpadu. Každoročně tyto požáry způsobují škody za miliony korun, desítky osob jsou zraněny a dochází i ke ztrátám na životech. Za posledních 13 let se způsobené škody se vyšplhaly na 194 […]

Hasící přístroje

Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro počáteční fázi rozvoje. Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Rozdělení podle druhu hasící látky Vodní – hasebním účinkem vody je především ochlazování (chladicí efekt) – dobře hasí pevné hořlavé látky (např.dřevo) – špatně hasí hořlavé kapaliny (benzín, […]

Co dělat při dopravní nehodě?

V následujícím článku si popíšeme, jak bychom se měli správně zachovat v situaci, kdy se staneme účastníkem nebo svědkem dopravní nehody. Mnohé určitě okamžitě napadne, že vás se to netýká, protože jezdíte opatrně a bezpečně. Ale znáte to: „Nikdy neříkej nikdy“. Co dělat při dopravní nehodě? K dopravní nehodě může dojít velice snadno. Během zlomku jediné […]

Tísňová linka – jak správě volat

Nejdůležitější součást krizového řízení u nás je integrovaný záchranný systém (IZS) zákon č. 239 z roku 2000. Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) Jednotky požární ochrany (JPO) Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Policie České republiky (PČR) 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání 150 – HASIČI Pomoc při záchraně osob, zvířat a majetku v důsledku […]

Varovné signály

Všeobecná výstraha Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná. Všeobecná výstraha je jediným […]

Průjezd vozidel IZS kolonou

Zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, stanoví povinnosti pro řidiče, jak mají v koloně uvolnit průjezd vozidlům s právem přednosti. Řidiči jsou povinni již při zastavení v koloně na dálnici a rychlostní silnici uvolnit pruh široký tři metry, a to takto: V případě kolony na dvouproudé silnici se auta řadí ke kraji vozovky na […]