O sboru

O sboru

O sboru

Náš sbor byl založen v roce 1923, v roce 2013 jsme oslavili 90. výročí založení sboru. Největší aktivitu a úsilí v současné době směřujeme do našich mladých hasičů, kteří se postupem času vypracovali na přední místa na soutěžích v požárním sportu v rámci okresu Brno-město, dokonce už několikrát postoupili výše a soutěžili i v rámci […]

Historie

Historie

Počátkem roku 1923 byl na popud p. Jana Dlapky a p. Václava Linky založen Sbor dobrovolných hasičů v Bohunicích. Pět let po vyhlášení národní samostatnosti zrodily se nové myšlenky v svobodných hlavách svobodných občanů, kteří se v březnu 1923 sešli v místnostech p. Vršky aby prorokovali sociálních a humanitárních potřebách obce Bohunice. Tato schůzka byla […]

Sportovní cvičiště

Sportovní cvičiště

Za budovou naší stanice se nachází moderní cvičiště pro požární sport vybudované v roce 2012. Vedle drah je budka pro uskladnění sportovního materiálu a nádrž pro vodu. K dispozici je tartanová dráha pro 100m překážek a travnatá dráha pro požární útok.      

12