Historie

Historie

historiePočátkem roku 1923 byl na popud p. Jana Dlapky a p. Václava Linky založen Sbor dobrovolných hasičů v Bohunicích. Pět let po vyhlášení národní samostatnosti zrodily se nové myšlenky v svobodných hlavách svobodných občanů, kteří se v březnu 1923 sešli v místnostech p. Vršky aby prorokovali sociálních a humanitárních potřebách obce Bohunice. Tato schůzka byla korunována myšlenkou založení Sboru dobrovolných hasičů v Bohunicích.

Dne 9.9.1923 byla první valná řádná schůze a týmž dnem nastoupil Sbor svou zákonitou pravomoc v Bohunicích. Prvním starostou byl zvolen Švestka Metoděj, rolník.

Byla pořízena kompletní výstroj pro 15 členů a tito pojištěni. Dne 26.10.1923 po dlouhém vyjednávání došlo ke koupi ruční stříkačky za 750,- Kčs.

Peníze na svoji činnost získávali dary od občanů a konáním různých kulturních akcí jako ples, věneček, mladé hody, soutěže v koulení kuželek o ceny aj.

V roce 1927 vybudovalo město na hasičskou intervenci vodní nádrž na náměstí 1. května a téhož roku se stal sbor členem nové župy Rákosovy.

Na jaře 1929 poskytlo město sboru místo na stavbu skladiště s jehož stavbou bylo ihned započato a dne 18. srpna 1929 bylo skladiště slavnostně odevzdáno svému účelu v ceně díla 42 256,- Kčs

V druhé polovině roku 1933 bylo zakoupeno dvoukolové motorové čerpadlo za cenu 30 000,- Kčs od fy Hrček a Neugbauer.

V roce 1947 nám byl přidělen od župy vůz Praga – grant, který jsme stále opravovali na vlastní účet.

DSCF1579

Sbor dále pokračoval ve své činnosti a řídil se heslem “ Bohu ku cti, národu k obraně, bližnímu k ochraně“. Po přistěhování se br. Václava Pospíšila staršího ze Šlapanic nabrala naše činnost vyšších obrátek a to na úseku kulturním a výchovy mládeže. Zbudovali jsme v Orlovně kino a postavili promítací kabinu. Byly prováděny ukázková cvičení jako “ Tři požáry v Bohunicích“, soutěže obratnosti hasičských družstev na okruhu kolem Bohunic.

Za našeho vedení a ve spolupráci obyvatel Bohunic byl v roce 1959 uspořádán “ Národopisný den v Bohunicích“ na kterém se předváděla Selská svatba, staré tance a divadelní představení Zrušení roboty. Pro velký úspěch byl vytvořen taneční kroužek o 16 tanečních párech, který tančil českou a moravskou besedu. S tímto nastudováním tanců vystupoval na různých akcích v rámci města Brna. Pořádaly se mladé hody na parketu před hasičkou v parku. Při těchto akcích nám vyhrával dechový taneční orchestr, jehož jsme byli zřizovateli.

Jelikož nám již nestačily stávající prostory hasičské stanice, ať po stránce garáží nebo další naší činnosti, bylo v roce 1961 rozhodnuto o její přestavbě a nástavbě o jedno patro. Práce začaly roku 1962 a byly ukončeny v roce 1964. Celá stavba byla prováděna našimi členy v rámci akce „Z“.

V roce 1964 jsme navázali družbu se slovenskými hasiči z Bratislavy – Děvína s kterými se navštěvujeme při různých výročích a soutěžích.

V roce 1969 jsme zakoupili nákladní vozidlo a začali podnikat v autodopravě až do roku 1998.

K 50 výročí založení sboru jsme uspořádali ukázkovou akci jak se hasívalo dříve až do použití moderní techniky.DSCF1582

V roce 1976 jsme se prvně dozvěděli o možné asanaci hasičského skladiště. Ihned jsme se začali zajímat o náhradní výstavbu nové zbrojnice. Byly nám nabízeny různé lokality v katastru obce i mimo, na některé jsme už měli vypracované studie i projekty, ale vždy se vyskytla nějaká překážka její realizace. Nepomohly nám ani žádosti o pomoc, které jsme napsali prezidentovi, do rozhlasu a televize a jiné státní úřady. Nakonec jsme se museli vystěhovat do statku na Morávkově nám. 7, napřed na dvůr a teprve po různých stavebních úpravách, které jsme tradičně dělali sami, jsme se zabydleli. Poslali jsme žádost o restituci pozemku, ale vzhledem k tomu že byl městský, žádost zamítli.

V tomto období byla těžce narušena naše činnost, ale přesto jsme byli stále vyhodnocováni jako nejlepší sbor na území města Brna.

V roce 1997 jsme se díky paní starostce přestěhovali do stávající budovy, která nám plně vyhovuje a můžeme zase naplňovat heslo našich předků.

Trvale jsme se věnovali mladé generaci. Družstva dětí a dorostu se zúčastňovala různých soutěží, sportovních a kulturních akcí. Pořádali jsme pro ně letní tábory, výlety za poznáním a branné hry.

Od roku 1983 jsme po koupi budovy v Sobotíně začali tuto přestavovat pro rekreační účely členů sboru.

Pro občany Bohunic jsou pořádány v našem sále různé kulturní akce, ve spolupráci se školami pořádáme námětová cvičení a ukázky naší práce při požáru, soutěže v obratnosti hasičských družstev a jiné.

V současné době má sbor zásahovou jednotku vždy připravenou a plně vycvičenou pro zásah a vychovává 30 dětí, které jsou rozděleny do jednotlivých kategorií, neboť v nich je záruka pokračování Sboru dobrovolných hasičů Bohunice.

 

Použité doklady:

Pamětní kniha 1923 – 1934

Kniha placení členských příspěvků od r. 1923

Zápisy výborových a členských schůzí 1923 – 1930, 1947 -1964, 1964 – 2004