Co dělat při dopravní nehodě?

Co dělat při dopravní nehodě?

V následujícím článku si popíšeme, jak bychom se měli správně zachovat v situaci, kdy se staneme účastníkem nebo svědkem dopravní nehody. Mnohé určitě okamžitě napadne, že vás se to netýká, protože jezdíte opatrně a bezpečně. Ale znáte to: „Nikdy neříkej nikdy“.

Co dělat při dopravní nehodě?

IMG_3568K dopravní nehodě může dojít velice snadno. Během zlomku jediné vteřiny. Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod, při kterých došlo k usmrcení, patří nepřiměřená rychlost, nesprávný způsob jízdy, nedání přednosti v jízdě a nesprávné předjíždění. Tyto příčiny bývají často umocněny také bezohledností, nepozorností, či nedostatkem znalostí a zkušeností řidiče.

Vznik dopravní nehody je ve velké míře ovlivněn i okolními vlivy jako je stav komunikace (nerovnost, výmoly, písek, nedostatečná hrubost, vyjeté koleje), počasí (mlha, déšť, sníh, náledí), pád předmětu do jízdní dráhy (strom, kámen, část dopravního vybavení) apod.

Díky nepozornosti za volantem vzniká velké procento dopravních nehod. Jen pro představu. Při rychlosti 100 km/h ujedete za jedinou vteřinu téměř 28 metrů. Při vzniku kritické situace se vše obvykle seběhne velice rychle a je štěstím, když dokážete včas zareagovat a zabránit nehodě vozidla. Co dělat v situaci, kdy už dopravní nehodě nedokážeme zabránit?

Nepanikařte a postupujte systematicky

Stanete-li se účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, obvykle je to pro všechny zúčastněné velký šok a psychická zátěž. Proto je vhodné mít v hlavě jasnou představu co dělat a na co si dát pozor.

Modelová situace – Vážná dopravní nehoda se zraněním osob

 1. Zachovejte klid a nepropadejte panice. Zorientujte se v prostoru, ve kterém se nacházíte. Rychlým pohledem okolo sebe zhodnoťte celkovou situaci.
 2. Zjistěte, zda jste schopen se hýbat a opustit prostor (vozidlo). Nalezněte místo, kudy budete moci vozidlo opustit. Nezapomeňte si obléci reflexní vestu.
 3. Pokud běží motor a máte v dosahu klíček zapalovaní, vypněte motor. Pokud necítíte unikající benzín, zapněte varovná světla.
 4. Co nejdříve označte viditelně místo dopravní nehody (výstražný trojúhelník, zapnutí varovných světel. Chráníte tak zejména sami sebe, ale i ostatní.
 5. Zjistěte stav osob, které s vámi cestovali ve vozidle, zda jsou při vědomí, zda komunikují, stav jejich zranění, zda jsou schopni se hýbat. Mluvením se je snažte uklidnit.
 6. Pomozte ostatním, kteří jsou schopni opustit vozidlo a pokud máte k dispozici další reflexní vesty, oblečte jim je. Všechny osoby nasměrujte mimo dopravní rizikový prostor, do přiměřené vzdálenosti v protisměru jízdy od havarovaného vozidla mimo vozovku (za svodidla).
 7. Využijte své organizační schopnosti k zajištění místa nehody a pomoci zraněným – pokud je to možné poproste ostatní nezraněné nebo lehce zraněné, aby vám pomohli, rozdělte úkoly.
 8. Přivolejte pomoc. Tísňová linka záchranné služby – 155, hasiči – 150, policie – 158, nebo centrální číslo 112.
 9. Při komunikaci s dispečerem mluvte klidně a srozumitelně, uveďte:
  – jméno a příjmení,
  – popište co nejpřesněji místo, kde se nacházíte (silnice z X do Y + jméno nejbližší obce, kterou víte, kilometrovník, pokud nevíte přesné místo, tak alespoň orientační záchytné body v krajině (silo, kostel, železnice, skály, apod.). Ve městě uveďte jméno ulice a číslo domu v blízkosti.
  – Formulujte, co se stalo: dopravní nehoda vozidla se zraněním nebo srážka dvou vozidel atp.,
  – celkový počet zúčastněných osob, počet zraněných s přibližným rozlišením zranění (vážně zranění), např. 5 osob celkem, 2 vážně zranění,
  – odpovězte co nejpřesněji na další otázky dispečera a řiďte se jeho pokyny.
 10. Poskytněte základní první pomoc zraněným osobám, jako první se snažte zajistit základní životní funkce (krevní oběh, dýchání, vědomí) – využijte lékárničku.
  – tepenné krvácení zastavte přímým tlakem ruky/prstů na ráně, tlakovým obvazem, případně zaškrcením nad ránou směrem k srdci,
 11. Pokuste se vyprostit zaklíněné osoby z vraku vozidla. Pokud to není bezpodmínečně nutné k zajištění bezpečnosti (např. hrozba požáru), nehýbejte s osobami s podezřením na zranění páteře.
 12. Do příjezdu záchranných složek oživujte zraněné, s ostatními se snažte komunikovat, aby neupadli do šoku. Případně pomozte zvířatům, která byla účastníky nehody.
 13. Pokud to umožňuje situace, zajistěte majetek proti jeho dalšímu poškození nebo krádeži.
 14. Zajistěte svědky, stopy (důkazy), které by mohly vést k vyšetření příčiny vzniku nehody.

 Kdy  musíte k dopravní nehodě volat Policii České republiky

 • došlo-li při dopravní nehodě ke zranění nebo k usmrcení osoby
 • dosáhne-li škoda na některém z havarovaných vozidel částku převyšující 100.000Kč a to včetně přepravovaných věcí (laický odhad škody)
 • dopravní nehodou došlo ke škodě na majetku třetí osoby například poškození oplocení nemovitosti, dopravního značení, zaparkovaných vozidel a to v jakékoliv výši – toto však neplatí pokud dojde ke škodě na vozidle třetí osoby (leasingové společnosti, zaměstnavatele atd.), je-li řidič tohoto vozidla účastníkem nehody
 • došlo-li následkem autonehody ke škodě na životním prostředí například únikem provozních kapalin z vozidla

Kdy není nutné na místo autonehody volat Policii České republiky

 • dopravní nehoda se obešla bez zranění či usmrcení osob
 • škoda na havarovaných vozidel nedosahuje částky 100.000Kč
 • nebyl poškozen majetek třetí osoby – plot, dopravní značení a podobně
 • následkem autonehody není ohroženo životní prostředí – nedochází k úniku provozních kapalin
 • zákon platný od 1. ledna 2008 přímo účastníkům dopravní nehody ke které není nutné volat Policii ČR ukládá povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě

ibesip.cz, policie-cr.cz