Závody Vranov

Závody Vranov

Sobota 18.října patřila letos již XVIII.ročníku soutěže hasičské dovednosti pro zásahové jednotky  o putovní pohár starosty OSH ČMS Brno-město. Soutěž byla rozdělena do kategorií dle použité techniky – CAS a DA a soutěžní trať obsahovala tyto stanoviště – zkoušku odborných znalostí z PO, odstranění překážky (přesunutí přívěsného vozíku a uříznutí špalíku z klády), první pomoc (odstrojení zraněného hasiče a následná resuscitace), dovednostní štafetu a nakonec požární útok.

V kategorií CAS jsme se umístili na 1.místě a v kategorií DA na 2.místě. Zároveň jsme získali cenu za nejdovednější družstvo.