Průjezd vozidel IZS kolonou

Průjezd vozidel IZS kolonou

Zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, stanoví povinnosti pro řidiče, jak mají v koloně uvolnit průjezd vozidlům s právem přednosti.

Řidiči jsou povinni již při zastavení v koloně na dálnici a rychlostní silnici uvolnit pruh široký tři metry, a to takto:

  • V případě kolony na dvouproudé silnici se auta řadí ke kraji vozovky na straně, po které zrovna jedou a nechávají mezi sebou průjezdný pruh široký alespoň tři metry.
  • V případě tříproudé dálnice se auta vpravo řadí co nejblíže ke krajnici. Auta ve středu a vlevo musí zajet co nejblíže k levému okraji vozovky.  

Praxe je bohužel trošku jiná. Najdou se chytráci, kteří se snaží tuto mezeru vypočítavě využít ve svůj prospěch. Neuvědomují si, že svým neuváženým chováním brání projetí vozidel s právem předností v jízdě a v případě umožnění projetí už není místo, kam by se mohli případně natlačit. Na druhé straně neukázněných řidičů jsou ti, kteří za žádnou cenu nikomu neumožní bezpečné boční projetí vozidla a to buď z neochoty nebo z neznalosti zákona. Výjimkou není hlasitá hudba ve vozidle a následně opožděná reakce na přijíždějící vozidla se zapnutým zvláštním zvukovým výstražným znamením nebo zvláštním výstražným světlem modré barvy. Je dobré mít na paměti, že prodírající se sanitka může spěchat třeba i za Vašimi blízkými.

Článek vytvořen za přispění informací z požáry.cz a doipo.cz